1. Для цілей застосування Порядку обробки персональних даних (далі – «Порядок») терміни використовуватимуться у такому значенні:

1.1. «Оператор» - Фізична особа-підприємець Гребінник Олексій Олексійович, що знаходиться за адресою: 49087, м. Дніпро, вул. Калинова, будинок 53, яка виступає власником персональних даних.

Документ про реєстрацію


1.2. «Користувач» - будь-яка фізична особа, зареєстрована на Сайті та/або яка розміщує замовлення на Сайті та/або яка бере участь у будь-якій акції.
1.3. «Сайт» - інтернет-сайт http://askorbinka.com.ua/
1.4. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, в тому числі, але не виключно прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, поштова адреса, контактний телефон, електронна пошта, зображення, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорту, освіта, сімейний стан тощо.
1.5. «Використання Персональних даних» - будь-які дії Оператора щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки Персональних даних третім особам.

2. Інформація, що надається Користувачем, відноситься до Персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

3. Реєструючись на Сайті, розміщуючи замовлення на Сайті, беручи участь у акціях Оператора та/або надаючи свої Персональні дані будь-яким іншим чином, кожен Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цим Порядком, буде його дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його Персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані Персональні дані є згодою на їх безстрокову обробку Оператором на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

4. Беручи участь в усіх та будь-яких акціях Оператора на Сайті, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються Персональних даних, а також підтверджує, що Оператор та інші треті особи, залучені Оператором для підготовки та проведення акції, не зобов'язані надсилати на адресу Користувача письмове повідомлення про його права, мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані Користувача.

5. У випадку, якщо Користувач завантажив своє зображення і/або зображення своєї неповнолітньої малолітньої чи неповнолітньої дитини, вважається, що Користувач дав свою добровільну згоду на опублікування зображення на Сайті для перегляду та обговорення будь-яким Користувачем чи іншою фізичною особою.

6. Погоджуючись з даним Порядком, Користувач дає свою добровільну згоду отримувати будь-яку інформацію про діяльність Оператора та усвідомлює, що Оператор має право направляти Користувачу будь-яку інформацію без попередньої домовленості засобами електронного зв’язку.

7. Надані Користувачем Персональні дані обробляються з метою:
7.1. Надання Користувачеві можливості обмінюватися інформацією з іншими Користувачами Сайту, інформування Користувача стосовно послуг Сайту, послуг та продукції Оператора, надання відповідей на запити та повідомлення Користувача;
7.2. Доведення до Користувача рекламної, маркетингової та іншої інформації про всі товари, які представлені на Сайті, надсилання Користувачу інформаційних та рекламно-маркетингових матеріалів, комерційних пропозицій, інформаційних та/або рекламно-маркетингових матеріалів;
7.3. Надання Користувачеві можливості замовляти товари, які представлені на Сайті;
7.4. Забезпечення доставки Користувачеві рекламних матеріалів і зразків товарів, які представлені на Сайті;
7.5. Систематизації, оцінювання та упорядкування інформації про уподобання Користувачів Сайту, попит на товари, які представлені на Сайті, для прийняття маркетингових, рекламних та інших рішень про просування товарів Оператора, проведення Оператором статистичних досліджень, перевірки, дослідження та аналізу даних, удосконалення послуг Сайту, послуг та продукції Оператора, розробки та впровадження нових послуг та продукції, планування, прогнозування, моніторингу та контролю, реалізації переддоговірних, договірних, позадоговірних, комерційних, цивільних, господарських та інших відносин, прав та зобов’язань, що виникають або можуть вникнути між Користувачем та Оператором на момент надання цієї згоди та/або можуть виникнути в майбутньому.

8. Обробка Персональних даних може здійснюватися Оператором самостійно або може бути передана третім особам під умовою вжиття всіх можливих та залежних від третьої особи заходів для збереження конфіденційності Персональних даних. Погоджуючись на цей Порядок, Користувач надає згоду на передачу своїх Персональних даних третім особам відповідно до вищевказаної мети без обов’язку Оператора кожного разу повідомляти Користувача про такі дії. У випадку передачі обов’язків щодо обробки Персональних даних третім особам, Користувач може отримати інформацію про таких третіх осіб на підставі письмового запиту до Оператора.

9. В цілях обробки Персональних даних Оператор має право збирати, зберігати, накопичувати, систематизувати, уточнювати Персональні дані, вносити Персональні дані до бази даних відомостей про Персональні дані Оператора, знеособлювати, видаляти, знищувати Персональні дані та використовувати їх будь-яким іншим не забороненим законом способом для досягнення мети обробки, визначеної цим Порядком.

10. Оператор не несе відповідальності за захист Персональних даних, розміщених Користувачем, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інших неправомірних дій. Оператор не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Користувача з розміщення Персональних даних інших фізичних осіб.

11. Користувач зобов'язаний вказувати на Сайті точну, достовірну і повну інформацію про свої Персональні дані та оновлювати їх у міру необхідності.

12. Користувач має право:
• на отримання відомостей про місцезнаходження Оператора як володільця/розпорядника його Персональних даних;
• вимагати від Оператора як володільця/розпорядника його Персональних даних, уточнення своїх Персональних даних;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
• отримувати відповідь про те, чи обробляються Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних шляхом надіслання письмового повідомлення на адресу Оператора;
• заперечувати проти обробки та відкликати згоду на обробку Персональних даних шляхом надіслання письмового повідомлення на адресу Оператора не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Відкликання/зміна згоди не матиме зворотної сили щодо Персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

13. Персональні дані обробляються Оператором і/або третіми особами, залученими Оператором, до моменту звернення Користувача до Оператора з вимогою припинити таку обробку або до моменту прийняття рішення Оператором про припинення обробки Персональних даних.